Candu

Salah sijine keuntungane maca buku tentang cara nulis yaiku nggarai kene mara-mara ngerasa isa nulis (sampean perhatekne tembung “ngerasa” iku ya, dulur?). Misale, aku tas ae maca bab sing judule “ukara sing fokus pol.” Ndik bab iku, ana beberapa cara sing nek dilakoni bakal nggawe tulisane kene fokus. Salah sijine contoh: sampean usahakno, sak iso-isone, nek nulis ukara iku “jejer-e” (subyek-e) manungsa. Lha, utawa, nek ancene kene kepeksa nggawe jejer sing abstrak, dudu manungsa, terusno ukara mau karo contoh-contoh sing mengandung manungsa. Nek sampean ngelakoni iku, tulisan sampean bakal luwih jelas. Nah, mari maca sing ngana iku, aku palih langsung pingin ngedit kabeh tulisanku sing lawas-lawas, sing “jejer”-e duduk manungsa.

Mungkin kaya ngana iku sing diarani candu. Buku nulis iku biasane berpotensi nggarai wong sing maca mara-mara ngrasa iso nulis kaya Yusi Pareanom. Padal ya, nek dipenthelengi temenan, asline sing nggarai iso nulis kaya Yusi Pareanom iku usaha ngelakoni, ngelatih, mraktekne apa sing diajarne buku-buku nulis maeng.

Lhak iya ta, dulur?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s